Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 23-27/04/2018

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2 ngày 23/4 Mở các Hội nghị tuyên truyền Luật 2012, thành lập THT trong vùng ĐBDTTS tại huyện KRông Nô; 07h30 KRông Nô Đ/c Bùi Hoa Thám – Phó CT và P.CSTT
Họp Giao ban; 14h00 P. Giao ban TT + Trưởng các phòng
Thứ 3 ngày 24/4 Mở các Hội nghị tuyên truyền Luật 2012, thành lập THT trong vùng ĐBDTTS tại huyện KRông Nô; 07h30 KRông Nô Đ/c Bùi Hoa Thám – Phó CT và P.CSTT
Thứ 4 ngày 25/4 Nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương
Thứ 5 ngày 26/4 Họp Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh lần thứ 24 07h30 Cửa hàng BTV
Họp Chi bộ thường kỳ 14h00 Hội trường Tầng 2 Đảng viên Chi bộ
Thứ 6 ngày 27/4 – Tư vấn thành lập mới HTX tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông 07h30 Tại Quảng Sơn Đ/c Đặng Quốc Dưỡng – PCT và P.KHHT
– Kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của HTX Bon N’Ting 07h30 Tại HTX Đ/c Lê Đình Toàn – P.CT kiêm Giám đốc Quỹ

BÌNH LUẬN