GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỈNH ĐĂK NÔNG

Do vị trí địa lý, vùng đất Đăk Nông nói riêng, vùng đất Tây Nguyên nói chung, nằm ở ngã ba của các quốc gia Đông Dương, luôn chịu sự tranh chấp của nhiều thế lực bên ngoài với các tộc người bản địa hoặc giữa các thế lực xâm lược với nhau. Vì vậy, vùng đất này luôn chịu sự xáo trộn về ranh giới địa lý hành chính.

Đắk Nông nằm ở phía Tây Nam của vùng Tây Nguyên, đoạn cuối dãy Trường Sơn; được xác định trong khoảng tọa độ địa lý: 11045′ đến 12050′ vĩ độ Bắc, 107013′ đến 108010′ kinh độ Đông. Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk, phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Nam và Tây Nam giáp tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp Vương quốc Campuchia. Đăk Nông là tỉnh nằm trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Diện tích tự nhiên có 650.927 ha, có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã với dân số thống kê năm 2016 là 636.000 người. Cơ cấu dân tộc đa dạng, chủ yếu là dân tộc kinh, M’Nông, Tày, Thái, Ê Đê, Nùng, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ khoảng 65,5%, M’Nông chiếm 9,7%, các dân tộc khác chiếm tỷ lệ nhỏ. Trung tâm tỉnh lỵ là Thị xã Gia Nghĩa.

Nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của Tây Nguyên, Đắk Nông có Quốc lộ 14 nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền đông Nam bộ với các tỉnh Tây nguyên, cách Thành phố Hồ Chí Minh 230 km về phía Bắc và cách Thành phố Ban Mê Thuột (Đắk Lăk) 120 km về phía Tây Nam; có Quốc lộ 28 nối Đắk Nông với Lâm Đồng, Bình Thuận và các tỉnh Duyên hải miền Trung, cách Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) 180 km và Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) 230 km về phía Đông. Đăk Nông có 130 km đường biên giới với nước bạn Campuchia, có 02 cửa khẩu Bu Prăng và Dak Peur nối thông với Mondulkiri, Kratie, Kandal, Pnom Penh, Siem Reap, v.v.

Trong tương lai, khi được triển khai thì các tuyến đường sắt Đắk Nông-Chơn Thành-Di An ra cảng Thị Vải, Đăk Nông – Tân Rai ra cảng Kê Gà sẽ mở ra cơ hội lớn cho Đắk Nông đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của tỉnh.

Vị trí địa lý như trên sẽ tạo điều kiện cho Đắk Nông có thể mở rộng giao lưu với các tỉnh trong khu vực Tây nguyên; vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Duyên hải miền Trung và nước bạn Campuchia, là nguồn động lực để Đăk Nông thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, trong tương lai sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động của khu vực Tây Nguyên.

HOẠT ĐỘNG

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH ĐĂK NÔNG

Liên minh HTX tỉnh hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể. Được mời tham dự các kỳ họp của Tỉnh ủy mở rộng, HĐND-UBND tỉnh khi bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến kinh tế tập thể của tỉnh. Có nhiệm vụ phản ánh, báo cáo kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo qui định.

Trong hoạt động, Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với từng sở, ban ngành cấp tỉnh nhằm triển khai, thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn của tỉnh thuộc lĩnh vực ngành quản lý; hàng năm có kế hoạch cụ thể với từng sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan trong phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hỗ trợ củng cố, xây dựng và phát triển các mô hình, các THT, HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến.

Liên minh HTX tỉnh thường xuyên có kế hoạch phối hợp với UBND, Ban chỉ đạo, đổi mới phát triển KTHT-HTX các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tuyên truyền vận động; củng cố, thành lập mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình, các THT, HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến. Phối hợp cùng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ, khuyến khích các THT, HTX, Liên hiệp HTX ở địa phương phát triển bền vững.

Liên minh HTX tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông và các đoàn thể cấp tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các thành viên trong tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong xã hội tự nguyện tham gia vào các tổ chức KTHT-HTX; chủ động chỉ đạo, tham gia xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị trong các HTX, Liên hiệp HTX vững mạnh.

Liên minh HTX tỉnh là thành viên trong hệ thống tổ chức, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Liên minh HTX Việt Nam; có trách nhiệm thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; chấp hành và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, điều hành của Liên minh HTX Việt Nam. Định kỳ thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Liên minh HTX Việt Nam.