TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2 ngày 7/10 Họp Giao ban 8h00 Hội trường T2 TT, TP, PP
Giao Ban Báo chí tháng 9/2019 14h00 UBND tỉnh Đ/c Dưỡng
Thứ 3 ngày 8/10 Làm việc với LH HTX Hợp Lực Đắk Nông 8h00 Cửa hàng Cơ quan
Thứ 4 ngày 9/10 Rà soát HTX tại Tuy Đức 7h00 Tuy Đức Đ/c Thám
Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 8/3/2018 và 30-Ctr/TU ngày 22/5/2018” 8h00 PH số 6-VPTU Đ/c Dưỡng
Thứ 5 ngày 10/10 Làm việc với LH HTX hữu cơ Việt Nam 8h00 Thô 6 Nhân cơ, Đắk r’Lấp TT, VP, Phòng KHHT và tổ rà soát phụ trách khu vực
Kiểm tra tình hình sử dụng vốn Quỹ 8h00 Trường Xuân Đắk Song Đ/c Dưỡng, Toàn, Tuấn, Sơn
Thứ 6 ngày 11/10 Đối toại Doanh nghiệp 8h00 TTHN Đ/c Dưỡng
Làm việc với UBNd huyện Tuy Đức sau rà soát 8h30 Tuy Đức Đ/c Đức, Thám, Liệu, Sơn
Dự gặp mặt doanh nhân 8h00 TTHN Đ/c Dưỡng, Tiến

BÌNH LUẬN