Hoạt động

Ưu tiên hỗ trợ HTX đầu tư phát triển kết cấu...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính...

Liên minh HTX tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng Hội nhập...

Liên minh HTX tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng Hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế Ngày 06/8/2018 tại Hội trường Liên đoàn...

Hỏi đáp

Quy trình cho vay của Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã

Ban biên tập nhận được thông tin của rất nhiều hợp tác xã về Quy trình...

Xử lý tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể, phá sản

Ngày 20/10/2017 Liên minh Hợp tác xã Tỉnh nhận được câu hỏi từ chị Thu...

Khó khăn, vướng mắc của HTX Tân Thịnh tại Báo cáo số 09/BC-HTX ngày 21/3/2017

Ngày 04/4/2017, UBND tỉnh Đắk Nông có Công văn số 1679/UBND-KTKH giao Sở Kế hoạch...