Lịch công tác

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC (từ ngày 01-05/6/2020)

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 01 - Họp Cơ quan 9h00 Hội trường Cơ quan   Thứ 3 ngày 02/6 - Tổ chức lớp tuyên truyền 7h30’ Xã Quảng Tân TT+ PCS - Tư vấn thành lập mới HTX tại huyện Đắk Mil 7h30 Huyện Đắk Mil TT +...

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX TỈNH (từ ngày 7-11/10/2019)

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 7/10 Họp Giao ban 8h00 Hội trường T2 TT, TP, PP Giao Ban Báo chí tháng 9/2019 14h00 UBND tỉnh Đ/c Dưỡng Thứ 3 ngày 8/10 Làm việc với LH HTX Hợp Lực Đắk Nông 8h00 Cửa hàng Cơ quan Thứ 4 ngày 9/10 Rà...

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX TỈNH (từ ngày 30/9-4/10/2019)

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 30/9 Họp Giao ban 8h00 Hội trường T2 TT, TP, PP Thứ 3 ngày 01/10 Dự hội nghị tổng kết 10 năm NTM 7h30 TTHN Đ/c Chủ tịch Thứ 4 ngày 02/10 Họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2019 8h00 Hội trường T2 Đảng...

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX TỈNH (từ ngày 16-20/9/2019)

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 16/9 Họp Giao ban 8h00 Hội trường T2 TT, TP, PP Tham dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên   14h00 Tỉnh đoàn Đ/c Dưỡng Thứ 3 ngày 17/9 Dự Đại hội Hội Liên hiệp...

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX TỈNH (từ ngày 9-13/9/2019)

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 9/9 - Tham gia Đoàn Công tác của Tỉnh ủy tham quan các mô hình HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị tại tỉnh Sơn La, Yên Bái 8-15/9/2019 Tỉnh Sơn...

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX TỈNH (từ ngày 3-6/9/2019)

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 2/9 - Nghỉ Lễ 2/9/2019 Thứ 3 ngày 3/9 - Họp giao ban   8h00 P. GB - TT, TP, PP - Tư vấn thành lập mới HTX 7h00 Nghĩa Trung - Đ/c Dưỡng PCT và phòng KHHT - Dự họp giao...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 26/8 - Họp giao ban 9h00’ P. Giao ban TT, TP, PP Văn phòng tham mưu Thứ 3 ngày 27/8 - Tư vấn thành lập mới HTX tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa 7h00’ Đắk Nia Đ/c Dưỡng...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 20-24/8/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 20/8   Họp giao Ban 9h00 Phòng Giao ban TT + Các phòng   Làm việc với HTX thêu ren...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 30/7-03/8/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 30/7   - Họp Giao ban. 09h00 Phòng họp Giao ban TT + Trưởng các phòng   Thứ 3 ngày...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 09-13/7/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 09/7   - Họp Giao ban. 09h00 Phòng họp Giao ban TT + Trưởng các phòng   Tham dự Hội...