Lịch công tác

Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 20-24/8/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 20/8   Họp giao Ban 9h00 Phòng Giao ban TT + Các phòng   Làm việc với HTX thêu ren...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 30/7-03/8/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 30/7   - Họp Giao ban. 09h00 Phòng họp Giao ban TT + Trưởng các phòng   Thứ 3 ngày...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 09-13/7/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 09/7   - Họp Giao ban. 09h00 Phòng họp Giao ban TT + Trưởng các phòng   Tham dự Hội...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 02-06/7/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 02/7 - Họp Giao ban. 09h00 Phòng họp Giao ban TT + Trưởng các phòng   Thứ 3 ngày...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 28/5-01/6/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 28/5 - Họp Giao ban.   Phòng họp Giao ban TT + Trưởng các phòng   Họp Cấp ủy,...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 07-11/5/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 7/5 - Họp Giao ban.   Phòng họp Giao ban   TT + Trưởng các phòng   Thứ 3 ngày...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 23-27/04/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 23/4 Mở các Hội nghị tuyên truyền Luật 2012, thành lập THT trong vùng...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 16-20/04/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 16/4 - Họp giao ban 8h00 Phòng giao ban TT, Trưởng các phòng Họp UBND tỉnh về Chương...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 9-13/04/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 9/4 - Họp giao ban 8h00 Phòng giao ban TT, Trưởng các phòng - Hội nghị tuyên truyền...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk...

Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 02-06/04/2018 TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ 2 ngày 2/4 - Họp giao ban 8h00 Phòng giao ban TT, Trưởng các phòng - Họp cơ quan tháng...

Bình Luận Nhiều Nhất