Ký kết chương trình phối hợp xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai ký kết chương trình phối hợp thực hiện mục tiêu xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTTTƯ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTTTƯ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn; đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu và đơn vi trực thuộc 3 cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị

Tính đến hết tháng 12/2017, cả nước có 30 Liên hiệp HTX và 11.688 HTX nông nghiệp, tăng 962 HTX so với thời điểm năm 2016. Trong giai đoạn 2012-2017 đã thành lập mới được 3.881 HTX nông nghiệp, trong đó có 308 HTX nông nghiệp áp dụng công nghệ cao. Những HTX được thành lập mới thu nhập của hộ thành viên HTX tăng bình quân từ 1,3-1,5 lần, đạt 3,5 triệu đồng/tháng, một số HTX có doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm tỷ đồng góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.…Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn; đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu và đơn vi trực thuộc 3 cơ quan.

Đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể và Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15 nghìn HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Bộ NN&PTNT – Hội Nông dân Việt Nam – Liên minh HTX Việt Nam xây dựng chương trình phối hợp thực hiện. Theo nội dung Chương trình, đến năm 2020 đạt được mục tiêu 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp có hiệu quả cần tập trung thực hiện.

Đối với HTX, duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của khoảng 4.400 HTX nông nghiệp đã được phân loại và đánh giá là có hiệu quả năm 2017; trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 1.500 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2020. Nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp chưa hiệu quả để phấn đấu có trên 5.400 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả (trong tổng số gần 7.200 HTX nông nghiệp yếu kém hiện nay); Thành lập mới và tạo điều kiện cho 5.200 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Đối với Liên hiệp HTX, xây dựng các mô hình điểm về liên hiệp HTX. Phấn đấu có trên 50 liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả đến năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, đây là nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của Liên minh HTX Việt Nam và để chương trình thành công chắc chắn phải có sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ TW đến địa phương. Bên cạnh đó cũng cần có các cú hích về chính sách, thời gian qua mới chỉ có hai chính sách chính là đào tạo cán bộ và nguồn vốn từ các quỹ. Phải có vốn mồi làm đòn bẩy để huy động nguồn vốn từ chính hợp tác xã và thị trường, hỗ trợ HTX về mặt đào tạo, tư vấn, xúc tiến thương mại, khoa hoạc kĩ thuật.

Hiện nay, số lượng HTX đang tiếp tục tăng lên, tính đến cuối quý I/2018, có 20.200 HTX thành lập mới, có thể thấy quá trình tái cơ cấu đang diễn ra rất mạnh mẽ, hầu hết các hợp tác xã đều nhận thức được muốn phát triển là phải hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị.

Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mục tiêu xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp có hiệu quả giữa 3 cơ quan: Bộ NN& PTNN, Liên minh HTX Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhận định, yếu tố quyết định đến sự thành công đối với các HTX là tổ chức, nhân sự, phải chọn được người đứng đầu các cấp trong hệ thống tổ chức bộ máy quản lý HTX, nhất là người đứng đầu HTX phải có tâm huyết, ý chí vươn lên, tự giác, khát vọng khởi nghiệp. Cùng với đó, cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ, năng động, có kiến thức, giúp HTX xây dựng phương án kinh doanh,làm ăn hiệu quả, từ đó thu hút thêm thành viên mới, vốn góp cho HTX. Công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về luật HTX năm 2012 và HTX kiểu mới cũng là một yếu tố quan trọng hàng đầu.

Đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định để khắc phục những hạn chế về sản xuất nông nghiệp manh mún, thích ứng biến đối khí hậu và hội nhập, phải đổi mới phương thức trong phát triển HTX. Quan trọng nhất là phải tổ chức lại sản xuất, phát triển HTX kiểu mới không chỉ là góp tư liệu sản xuất mà các thành viên trong HTX phải liên kết với nhau trong sản xuất.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, hướng tới mục tiêu thành lập 15 nghìn HTX hoạt động có hiệu quả vào năm 2020, phát triển các HTX phải gắn với các lĩnh vực ngành hàng nông sản, mô hình sản xuất trong nông nghiệp, trong đó phải liên kết với các doanh nghiệp, ổn định đầu ra đầu vào cho sản phẩm.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: “Nơi nào có sản xuất hàng hóa là phải có hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp. Bám vào từng vùng, địa phương sản xuất để xây dựng, phát triển hợp tác xã. Cùng với đó, việc phát triển hợp tác xã không chỉ có trên lúa, cà phê, mía đường… mà phải dựa trên 3 trục sản phẩm: Chủ lực quốc gia, cấp tỉnh/thành phố và đặc sản làng, xã”. Bộ trưởng cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế đều phải cùng bắt tay vào triển khai, nhưng quan trọng nhất vẫn là 3 đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mục tiêu xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp có hiệu quả giữa 3 cơ quan: Bộ NN& PTNN, Liên minh HTX Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam

Đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết Liên minh HTX Việt Nam sẽ tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, gồm nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước từ chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình có mục tiêu, nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng và các nguồn lực khác như của doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, HTX và đặc biệt là ưu tiên nguồn vốn tái cơ cấu ngành nông nghiệp hỗ trợ phát triển HTX công nghệ cao.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mục tiêu xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp có hiệu quả giữa 3 cơ quan: Bộ NN& PTNN, Liên minh HTX Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.

Vũ Anh Liệu (nguồn: vca.org.vn)

BÌNH LUẬN