Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 23/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt "Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam" Nội dung chi tiết tại đây

Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI,...

Ngày ban hành 22/12/2020 Người ký Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam Phân loại Nghị quyết Tệp đính kèm Nghị quyết Đại hội...

Quyết định số 340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược...

Số/Ký hiệu 340/QĐ-TTg Ngày ban hành 12/03/2021 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định Tệp đính kèm: 340.signed.pdf (1399805 Byte)

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án...

Số/Ký hiệu 167/QĐ-TTg Ngày ban hành 03/02/2021 Người ký Trịnh Đình Dũng Trích yếu Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 Cơ quan...

Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác...

Số/ký hiệu 1804/QĐ-Ttg Ngày ban hành 13/11/2020 Người ký Trịnh Đình Dũng Trích yếu Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Quyết định Tệp đính kèm Phê duyệt chương trình hỗ...