Tin tức

Tin tức

Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Chiều ngày 27/10/2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục...

Cơ hội để các Hợp tác xã tại Việt Nam tiếp cận với các...

Cơ hội để các Hợp tác xã tại Việt Nam tiếp cận với các thị trường nước ngoài: Phải đáp ứng được chính sách nhập khẩu trái cây rất khắt khe  “Để các HTX sản xuất trái cây tiếp cận trực...

Phóng sự ảnh: Hội nghị “Kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu trái...

Chiều ngày 08/10/2021, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị “Kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu trái cây của hợp tác xã với các thị trường nước ngoài tiềm năng”,...

Tổng hợp kịp thời khó khăn của HTX để đề xuất với Chính phủ,...

“Theo dõi và đánh giá tình hình khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh của HTX trên địa bàn cả nước; huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ HTX; tổng hợp kịp thời khó khăn, vướng mắc...

Bám sát các quy định hỗ trợ của Nghị quyết số 105/NĐ-CP nhằm tháo...

Ngày 15/9, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành công văn số 630/LMHTXVN-CSPT về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ...