Tin tức

Tin tức

Hội nghị ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 10,...

Ngày 12 tháng 7 năm 2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 10, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; Sơ kết tình hình...

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các Cơ quan và...

Thực hiện chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Sáng nay, vào lúc 8h00’ ngày 10/7/2024, Đảng ủy Khối các Cơ quan và...

Đắk Nông Tổ chức kỷ niệm 102 năm Ngày Quốc tế Hợp tác xã

Thực hiện Công văn số 436/LMHTXVN-TTTT ngày 28/6/2024 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc kỷ niệm Ngày Quốc tế Hợp tác xã. Ngày 04/7/2024 tại Hội trường Khách sạn Hà Nội phố, Liên minh Hợp...

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa V, nhiệm kỳ 2023 –...

Ngày 01/7/2024, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 3, khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh, chủ trì các đồng chí Thường trực Hội...

Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số và chiến lược phát triển kinh...

Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-LMHTX ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Liên minh HTX tỉnh về việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực nhận thức về Kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 trên địa...

Hội nghị sơ kết Công tác thi đua khen thưởng sáu tháng đầu năm...

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 234/KH-CTĐ5TTN ngày 29/3/2024 của Cụm thi đua Liên minh Hợp tác xã 5 tỉnh Tây Nguyên về tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng và nội dung chủ đề thi...

MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

Trên cơ sở nội dung phát động thi đua yêu nước của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Cụm thi đua 05 tỉnh Tây Nguyên đã thống nhất xây dựng và ban hành Kế hoạch số 234/KH-CTĐ5TTN ngày...

TỔNG KẾT 10 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014...

Chiều 25/06/2024 tại Hội trường 200 chỗ, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường...

KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM...

Thực hiện chương trình hành động toàn khóa, sáng ngày 25/6/2024 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 11, tham dự hội nghị có 112/142/156 ủy viên...

TỌA ĐÀM MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ...

Sáng 21/6/2024 tại thành phố Đà Nẵng, Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm về Mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp...