Tin tức

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông sẽ Tổ chức Hội nghị đối thoại với...

Ngày 15/9/2022 UBND Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 529/KH-UBND tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã năm 2022. (I)Về mục đích, yêu cầu: Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh...

Đề xuất, kiến nghị đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ngày 15/9/2022, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành Công văn số 657/LMHTXVN-CSPT về đề xuất, kiến nghị đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi. Gửi Liên minh HTX các tỉnh, thành phố;...

BÀN GIAO CÁC NỘI CỦNG CỐ LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ...

Căn cứ Văn bản số 302/UBND-NN ngày 05/4/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Rlấp về việc đề nghị củng cố HTX Nông nghiệp - TM - DV Hà Sơn Bình, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp. Qua hai...

Triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn...

Sáng ngày 9-9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai...

Hội thi Nét đẹp đoàn viên công đoàn cơ sở

Thiết thực kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2022), ngày 31/8, Khối thi đua số 3 - Công đoàn Viên chức tỉnh do Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk...

Hội nghị triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW và Quyết định 150/QĐ-TTg về phát triển...

Sáng 8/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban...

Sáng ngày 24/8/2022, tại Hội trường cơ quan Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương...

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiến hành bàn giao các nội dung theo...

Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án tổ chức, củng cố hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm...

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân – Hợp tác xã trong...

Chiều 29/8/2022, tại UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi làm việc để nghe Hội Nông dân tỉnh báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị "Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2022”. TUV, Phó...