Hội nghị Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh lần thứ 24 (Nhiệm kỳ 2012-2017)

Sáng ngày 26/4/2018 tại Cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm an toàn của các HTX, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh lần thứ 24 (Nhiệm kỳ 2012-2017).

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Quí I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quí II năm 2018; Kế hoạch rà soát các HTX trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tham gia Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của các THT, HTX do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Tại Ban Thường vụ nhất trí với các báo cáo trình tại Hội nghị, đồng thời cũng đề nghị Thường trực Liên minh HTX chủ động làm việc với Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác nhân sự Đại hội III Liên minh HTX tỉnh (nhiệm kỳ 2018 – 2023) để sớm tổ chức Đại hội III.

BÌNH LUẬN