Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Công văn định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2020

Số ký hiệu: 546-CV/ĐUK Ngày có hiệu lực: 30/3/2020 Cơ quan ban hành: Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Người ký: Phó Bí thư: Bùi Hồng Mến Trích yếu: Công văn định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2020 Đính kèm: Công văn số: 546-CV/ĐUK

Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung...

Số/ký hiệu 70-KL/TW Ngày ban hành 09/3/2020 Người ký Trần Quốc Vượng Trích yếu Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể Cơ quan ban hành Bộ Chính...

Công văn về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona...

Số ký hiệu: 23/CV-LMHTX Ngày có hiệu lực: 06/2/2020 Cơ quan ban hành: Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Bùi Hoa Thám Trích yếu: Công văn về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona gây ra Đính kèm: Công văn số:...

Kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

Số ký hiệu: 35-KH/ĐUK Ngày có hiệu lực: 09/01/2020 Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối CCQ và DN tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Bí thư: Bùi Hồng Mến Trích yếu: Kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và...

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 của tỉnh Đắk Nông

Số ký hiệu: 495/KH-UBND Ngày có hiệu lực: 20/9/2019 Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Xuân Hải Trích yếu: Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 của tỉnh Đắk Nông Đính kèm:  Kế hoạch...

Kế hoạch Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Liên minh HTX tỉnh kết...

Số/ký hiệu 226/KH-LMHTX Ngày ban hành 7/08/2019 Người ký Chủ tịch - Trần Văn Đức Trích yếu Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Liên minh HTX tỉnh kết hợp Hội thảo mô hình tiêu biểu Hợp tác xã sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị Cơ...

Công văn 3763/BKHĐT- HTX về việc hướng dẫn Chuyển đổi Hợp tác xã sang...

Số/ký hiệu 3763/BKHĐT- HTX Ngày ban hành 05/06/2019 Người ký Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu Trích yếu Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô hình khác Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch - Đầu tư Phân loại Hướng dẫn Tệp đính kèm Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô...

Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 12, khóa...

Số/ký hiệu 281 NQ- LMHTXVN Ngày ban hành 05/07/2019 Người ký Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 12, khóa V Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam Phân loại Nghị quyết Tệp đính kèm Nghị quyết Ban Thường vụ...

Nghị quyết 291/ NQ- LMHTXVN về đổi mới và nâng cao năng lực hoạt...

Số/ký hiệu 291/NQ-LMHTXVN Ngày ban hành 19/07/2019 Người ký Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Nghị quyết về đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam Phân loại Nghị quyết Tệp đính kèm Nghị quyết về...

Nghị quyết 290 NQ- LMHTXVN về công tác thi đua khen thưởng

Số/ký hiệu 290/NQ- LMHTXVN Ngày ban hành 19/07/2019 Người ký Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Nghị quyết về công tác thi đua khen thưởng Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam Phân loại Nghị quyết Tệp đính kèm Nghị quyết về công tác thi đua khen thưởng