Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Công văn về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp...

Số ký hiệu: 3378/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 07/7/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân Bạch hầu Đính kèm: Công văn số:...

Công văn Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc...

Số ký hiệu: 3338/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 06/7/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 Đính kèm: Công...

Kế hoạch Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải...

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HTX TỈNH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ Số: 191 /KH-LMHTX                                      ...

Kế hoạch: Tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh...

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 về tổ chức Đại hội Liên minh HTX VIệt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam được Thủ...

công văn về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

Số ký hiệu: 2029/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 25/04/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Đính kèm: Công văn số: 2029/UBND-KGVX

Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm Ngày Hợp tác xã...

Số ký hiệu: 221/LMHTXVN-TTTT Ngày có hiệu lực: 03/4/2020 Cơ quan ban hành: Liên minh HTX Việt Nam Người ký: Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Cường Trích yếu: Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam Đính kèm: Công văn số: 221/LMHTXVN-TTTT

Công văn về việc triển khai thông báo số 3038-TB/TU của Tỉnh ủy về...

Số ký hiệu: 99/LMHTX-VP Ngày có hiệu lực: 07/4/2020 Cơ quan ban hành: Liên minh HTX tỉnh Người ký: Phó Chủ tịch: Đặng Quốc Dưỡng Trích yếu: Công văn về việc triển khai thông báo số 3038-TB/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch...

Công văn định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2020

Số ký hiệu: 546-CV/ĐUK Ngày có hiệu lực: 30/3/2020 Cơ quan ban hành: Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Người ký: Phó Bí thư: Bùi Hồng Mến Trích yếu: Công văn định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2020 Đính kèm: Công văn số: 546-CV/ĐUK

Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung...

Số/ký hiệu 70-KL/TW Ngày ban hành 09/3/2020 Người ký Trần Quốc Vượng Trích yếu Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể Cơ quan ban hành Bộ Chính...

Công văn về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona...

Số ký hiệu: 23/CV-LMHTX Ngày có hiệu lực: 06/2/2020 Cơ quan ban hành: Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Bùi Hoa Thám Trích yếu: Công văn về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona gây ra Đính kèm: Công văn số:...