Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác...

Số/ký hiệu Số 189-CV/BDVTU Ngày ban hành 30/9/2021 Người ký Hà Thị Hạnh Trích yếu Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10) Cơ quan ban hành Ban dân vận tỉnh ủy Phân loại Công văn Tệp đính kèm 189-CV/BDVTU

Chương trình Kết nối cung – cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác...

Số/ký hiệu Số 503/CTr-LMHTXVN Ngày ban hành 04/08/2021 Người ký Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Chương trình Kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực,...

Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung – cầu, tiêu...

Số/ký hiệu Số 504/LMHTXVN-CSPT Ngày ban hành 04/08/2021 Người ký Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi cung ứng do hợp tác xã, tổ hợp...