Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Chương trình Kết nối cung – cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác...

Số/ký hiệu Số 503/CTr-LMHTXVN Ngày ban hành 04/08/2021 Người ký Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Chương trình Kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực,...

Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung – cầu, tiêu...

Số/ký hiệu Số 504/LMHTXVN-CSPT Ngày ban hành 04/08/2021 Người ký Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi cung ứng do hợp tác xã, tổ hợp...

Số/ký hiệu 362/LMHTX-CSTT Ngày ban hành 17/8/2021 Người ký Nguyễn Khải Trích yếu Về quy định của Nhà nước hỗ trợ cho các HTX, LHHTX, tổ hợp tác và thành viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Cơ quan ban hành Liên minh HTX tỉnh Phân loại Công văn Tệp...

Quy định của Nhà nước hỗ trợ cho các HTX, Liên hiệp HTX, tổ...

Số/Kí hiệu 475/LMHTXVN-KTr Ngày ban hành 23/7/2021 Ngày có hiệu lực 23/7/2021 Người ký Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Trích yếu Quy định của Nhà nước hỗ trợ cho các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác và thành viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid...

Công văn về việc cử đại biểu tham dự hội nghị quốc tế lần...

Số/Kí hiệu 450/LMHTXVN-HTQT Ngày ban hành 14/7/2021 Ngày có hiệu lực 14/7/2021 Người ký Phạm Thị Hồng Yến – Trưởng ban Hợp tác quốc tế Trích yếu Về việc cử đại biểu tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Thanh niên trong khu vực HTX...

Tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Số/Kí hiệu 3442/UBND-KGVX Ngày ban hành 02/07/2021 Ngày có hiệu lực 02/07/2021 Người ký Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu Tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đắk Nông Thể loại Công văn Tài liệu đính kèm: cv 3442_1.signed.pdf

Quyết định V/v ban hành “Quy định về thu, quản lý, sử dụng Hội...

Số/Kí hiệu 227/QĐ-LMHTX Ngày ban hành 31/05/2021 Ngày có hiệu lực 31/05/2021 Người ký Nguyễn Khải – Chủ tịch Trích yếu V/v ban hành “Quy định về thu, quản lý, sử dụng Hội phí” Cơ quan ban hành Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông Thể loại Quyết định Tài liệu đính kèm: Quyết...

Công văn Về việc tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đăk Nông lần...

Số/Kí hiệu 210/LMHTX-CSTT Ngày ban hành 24/05/2021 Ngày có hiệu lực 24/05/2021 Người ký Nguyễn Khải – Chủ tịch Trích yếu Về việc tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đăk Nông lần thứ II năm 2021 Cơ quan ban hành Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông Thể loại Công văn Tài liệu...