Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI VỀ HỢP TÁC XÃ

Ngày 08 tháng 04 năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về...

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND Ban hành quy định các mức chi về công tác...

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND Ban hành quy định các mức chi về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Số/Kí hiệu 24/2017/NQ-HĐND Ngày...

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA HỢP TÁC...

QUY TRÌNH  ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA HỢP TÁC XÃ THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG Ngày 28 tháng 05 năm 2019, Tổng Cục thuế  ban hành Văn bản số 2152/TCT-KK về  hướng dẫn quy trình đăng...

Thông tư số 24/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên...

Ký hiệu văn bản 24/2017/TT-BTC Ngày ban hành 28/03/2017 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Người ký Trần Văn Hiếu Tải về tại...

Thông tư số 340/2016/TT-BTC Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài...

Ký hiệu văn bản 340/2016/TT-BTC Ngày ban hành 29/12/2016 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt THÔNG TƯ Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới...

Thông báo số 24/TB-UBND Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh...

Thông báo số 24/TB-UBND Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại Hội nghị tổng kết kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm năm...

Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND Ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk...

Số/Kí hiệu 56/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/12/2016 Ngày có hiệu lực 25/12/2016 Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Trích yếu Nghị quyết ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 Cấp ban hành Cấp tỉnh Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác Tải...

Hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đăk Nông

Hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đăk Nông Nhằm giúp các HTX trên địa bàn tỉnh thuận tiện trong việc làm hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh để mở rộng...

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các...

Số/Kí hiệu 40/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/12/2016 Ngày có hiệu lực 01/01/2017 Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Trích yếu Nghị quyết Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn...

Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng...

Số/Kí hiệu 43/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/12/2016 Ngày có hiệu lực 10/01/2017 Người ký Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Cấp ban hành Cấp tỉnh Lĩnh vực văn bản Xây dựng Tải về...