Hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đăk Nông

Nhằm giúp các HTX trên địa bàn tỉnh thuận tiện trong việc làm hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh để mở rộng sản xuất kinh doanh. Liên minh HTX tỉnh ban hành bộ Hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX bao gồm:

BÌNH LUẬN