Ký hiệu văn bản 340/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/12/2016
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Tóm tắt THÔNG TƯ Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Người ký

Tải về tại đây.

BÌNH LUẬN