Hợp tác xã Nông Nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Quyết...

Hợp tác xã Nông Nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Quyết Tâm tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2022 – 2027

0
230

Ngày 28/2/2023, tại Văn phòng HTX, số 170 Nơ Trang Long – Khối 3 – thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, HTX NN – TM -DV Quyết Tấm đã tiến hành tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Hoa Thám, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đại diện Lãnh đạo: Chi cục Phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk R’Lấp và 37 thành viên HTX tham dự.

Theo báo cáo kết quả tại Đại hội Nhiệm kỳ 2017 – 2022, HTX đã đoàn kết xây dựng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đăng ký kinh doanh vượt qua đại dịch Covid – 19. Thực hiện chế độ Báo cáo đầy đủ theo quy định của Luật HTX 2012, tích cực và tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh đóng hội phí đầy đủ và các hoạt động phong trào do các cấp, Liên minh HTX tỉnh chính quyền địa phương phát động. Các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra đều cơ bản hoàn thành, phát triển thêm thành viên hiện HTX có 37 thành viên chính thức; theo Báo cáo nhiệm kỳ đã huy động góp vốn của thành viên với số tiền: 840.trđ. Hàng năm liên kết với các đơn vị cung cấp phân bón cho thành viên khoảng 300 tấn phân các loại lợi nhuận 150 trđ/năm; cùng với sự hỗ trợ về máy móc phục vụ cho sản xuất thông qua dự án VNSAT tỉnh Đắk Nông hỗ trợ 35 máy xay cà phê ướt, 50% kinh phí hỗ trợ mô hình tưới tiết kiệm công nghệ cao cho 01 thành viên với diện tích 1.500m2, gắn với nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ Phát triển HTX tỉnh số tiền cho vay 8 thành viên là 400 trđ góp phần giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập ổn định cho thành viên.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Bùi Hoa Thám, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đánh giá và biểu dương kết quả đó là sự nổ lực phấn đấu của các thành viên và tập thể Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo trong đó có vai trò và sự nỗ lực của Chủ tịch HĐQT và sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các sở, ban, ngành trong nhiệm kỳ qua. Để nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Báo cáo trình Đại hội gắn với phương hướng và 7 nhiệm vụ trọng tâm trình Đại hội nếu được biểu quyết thông qua. HĐQT tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; hoàn thiện bổ sung Báo cáo, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, quy chế quản lý tài chính, góp vốn của thành viên nhiệm kỳ 2022 -2027 theo đúng quy định các văn bản hướng dẫn và Luật HTX 2012./.

Tin, ảnh: Phòng KH&HT

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN