Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh...

Số/Kí hiệu 12/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/06/2017 Ngày có hiệu lực 01/07/2017 Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc...

Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở...

Ngày 02/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với: 1. Viên...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI VỀ HỢP TÁC XÃ

Ngày 08 tháng 04 năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về...

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án...

Số/Ký hiệu 167/QĐ-TTg Ngày ban hành 03/02/2021 Người ký Trịnh Đình Dũng Trích yếu Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 Cơ quan...

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các...

Số/Kí hiệu 40/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/12/2016 Ngày có hiệu lực 01/01/2017 Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Trích yếu Nghị quyết Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn...