Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ...

Số/Kí hiệu 02/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/01/2017 Ngày có hiệu lực 10/02/2017 Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin...

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định...

Số/Kí hiệu 04/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 15/02/2017 Ngày có hiệu lực 27/02/2017 Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...

Thông tư số 01/2016/TT-NHNN HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CHO VAY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP...

Ký hiệu văn bản 01/2016/TT-NHNN Ngày ban hành 04/02/2016 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CHO VAY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành Người ký Tải về tại đây.

Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng...

Số/Kí hiệu 43/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/12/2016 Ngày có hiệu lực 10/01/2017 Người ký Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Cấp ban hành Cấp tỉnh Lĩnh vực văn bản Xây dựng Tải về...

Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND Ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk...

Số/Kí hiệu 56/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/12/2016 Ngày có hiệu lực 25/12/2016 Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Trích yếu Nghị quyết ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 Cấp ban hành Cấp tỉnh Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác Tải...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH...

Ký hiệu văn bản 50/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 01/06/2016 Ngày có hiệu lực 15/07/2016 Ngày hết hiệu lực Tóm tắt QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Loại văn bản Nghị định Cơ quan ban hành Người ký Tải về tại đây.