TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2 ngày 26/8 – Họp giao ban 9h00’ P. Giao ban TT, TP, PP Văn phòng tham mưu
Thứ 3 ngày 27/8 – Tư vấn thành lập mới HTX tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa 7h00’ Đắk Nia Đ/c Dưỡng – PCT và phòng KHHT
Thứ 4 ngày 28/8 – Tổ chức họp cơ quan tháng 8/2019 7h00 Hội trường CB, CC, VC Văn phòng tham mưu
Thứ 5 ngày 29/8 – Tư vấn thành lập mới HTX tại phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa 7h00’ Nghĩa Trung Đ/c Dưỡng – PCT và phòng KHHT
Thứ 6 ngày 30/8 – Tham dự Hội nghị Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 8h00’ TTHN Đ/c Thám – PCT

BÌNH LUẬN