TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2 ngày 2/9 – Nghỉ Lễ 2/9/2019
Thứ 3 ngày 3/9 – Họp giao ban

 

8h00 P. GB – TT, TP, PP
– Tư vấn thành lập mới HTX 7h00 Nghĩa Trung – Đ/c Dưỡng PCT và phòng KHHT
– Dự họp giao ban Báo chí tháng 8/2019 14h00 Ban Tuyên giáo Tỉnh tủy – Đ/c Xã
Thứ 4 ngày 4/9
Thứ 5 ngày 5/9 – Dự họp UBND tỉnh (tháng 8/2019) 8h00 Vp. UBND tỉnh – Đ/c Chủ tịch
Thứ 6 ngày 6/9 – Dự Đại hội Hội Đông y tỉnh 7h30 TTHN (200 chỗ) – Đ/c Chủ tịch

BÌNH LUẬN