Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 09-13/7/2018

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2 ngày 09/7

 

– Họp Giao ban. 09h00 Phòng họp Giao ban TT + Trưởng các phòng  
Tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW khóa X 13h30 HT VPUBND tỉnh
Thứ 3 ngày 10/7 Sơ kết Công đoàn 6 tháng đầu năm 15h00 HT tầng 2 Khối thi đua Công đoàn
Thứ 4 ngày 11/7 Họp cơ quan

 

8h00 HT Tầng 2 Cơ quan
Thứ 5 ngày 12/6 Họp BTV Lần thứ 25 8h00 Cửa hàng BTV
Thứ 6 ngày 13/6 Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm

 

HT MT 8h00 Đ/c Trần Văn Đức

BÌNH LUẬN