Sáng 21/6/2024 tại thành phố Đà Nẵng, Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm về Mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn – hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trực thuộc Liên minh HTX cấp tỉnh với sự tham dự của Liên minh HTX 21 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thường trực Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông và bộ phận chuyên môn tham dự. Từ thực tiễn yêu cầu của nhiệm vụ hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động và phát triển, Trung tâm Tư vấn – hỗ trợ HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Liên minh HTX các địa phương được thành lập. Một số Trung tâm do UBND tỉnh, thành phố ra quyết định thành lập, giao nhiệm vụ và số còn lại do Liên minh HTX trực tiếp ra quyết định thành lập, điểm chung của các Trung tâm đó là hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp, có địa vị pháp lý, có tư cách pháp nhân và chức năng, nhiệm vụ được triển khai thực hiện các dịch vụ có thu. Tham dự có: 21 tỉnh, thành phố tham dự tọa đàm, trong đó có: 15 Liên minh HTX có thành lập Trung tâm.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đà Nẵng chủ trì

Báo cáo tham luận của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tại tọa đàm cho thấy, từ khi thành lập đến nay, các Trung tâm đều bám sát các quy định, thực hiện được chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung vào các lĩnh vực: tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới HTX, giải thể và chuyển đổi hợp tác xã; tuyên truyền, đào tạo, tập huấn bồi dưỡng; xúc tiến thương mại; xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ; hợp tác, đối ngoại. Một số Trung tâm ở các tỉnh phía Bắc, Miền Trung – Tây Nguyên (như Yên Bái, Bắc Giang, tp Hà Nội, Quảng Nam …) đã phát huy được nội lực, được chính quyền địa phương quan tâm, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố giao kinh phí cũng như khai thác được các nguồn lực từ các dự án phi chính phủ, hoạt động tốt góp phần xây dựng, hỗ trợ để các HTX tại các địa phương phát triển hoạt động bền vững gắn với ngành nghề đăng ký kinh danh HTX.

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng Đ/c: Phạm Công Chính đánh giá, bên cạnh những thuận lợi, nhìn nhận tổng thể về mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn – hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trực thuộc Liên minh HTX cấp tỉnh trên cả nước còn nhiều vấn đề cần được quy định cụ thể. Số Liên minh HTX cấp tỉnh có thành lập Trung tâm còn ít, mới chỉ đạt 50,8%; tên gọi của các Trung tâm chưa được thống nhất. Từ đó, việc thành lập Trung tâm hiện nay còn gặp khó khăn do vướng về thủ tục pháp lý. Đối với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố chưa thành lập Trung tâm hoặc các Trung tâm xin ngừng hoạt động; thì nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ được giao cho các phòng ban thực hiện; mặc dù vẫn thực hiện được và hoàn thành các nhiệm vụ liên quan nhưng do tính chất mô hình tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp nên các hoạt động còn hạn chế, phụ thuộc vào Liên minh HTX tỉnh, thành phố về nhiệm vụ cũng như kinh phí, vì vậy thiếu tính chủ động, thiếu linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Với các Báo cáo tham luận và ý kiến của các đại biểu tại buổi Tọa đàm việc xây dựng, củng cố và phát triển mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn – hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đơn vị xác định đóng vai trò chủ lực trong công tác tư vấn, hỗ trợ và tạo nguồn thu, trực thuộc Liên minh HTX cấp tỉnh là hết sức cần thiết. Nhất là giai đoạn hiện nay, nhu cầu của kinh tế tập thể, HTX ngày một phát triển đòi hỏi Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cần tập trung lãnh đạo báo cáo cấp có thẩm quyền nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động, đặc biệt đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ, tâm huyết phục vụ hoạt động của Trung tâm phát triển theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian đến./.

                           Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám – PCT Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông

BÌNH LUẬN