Địa điểm tổ chức Hội nghị

Địa điểm Hội nghị: Hội trường Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông – Địa chỉ đường Nguyễn Trãi – thị xã Gia Nghĩa – tỉnh Đắk Nông – ĐT 02613. 543.953

BÌNH LUẬN