BÀN GIAO CŨNG CỐ HỢP TÁC XÃ THEO ĐỀ ÁN 1563/QĐ- UBND...

BÀN GIAO CŨNG CỐ HỢP TÁC XÃ THEO ĐỀ ÁN 1563/QĐ- UBND TỈNH

0
141

Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc Phê duyệt Đề án củng hoạt động của Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch số 62/KH-LMHTX ngày 15/2/2023 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về thực hiện Quyết định trên. Ngày 18 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở hợp tác xã Công nghệ cao 19/5 huyện Cư Jut, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối  hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cư Jut tiến hành bàn giao nội dung củng cố theo Quyết định 1563/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông; tham dự và nhận bàn giao có ông Trần Nho Tùng – CTHĐ QT – kiêm Giám Hợp tác xã Công nghệ cao 19/5 huyện Cư Jut.

Qua kết quả kiểm tra thực tế về sổ sách, văn bản pháp luật liên quan đến việc thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, đoàn củng cố và các thành viên tham gia bàn giao nhận xét, về thủ tục pháp lý Hợp tác xã đã thực hiện cơ bản đảm bảo đúng pháp luật như danh sách thành viên, điều lệ, phương án sản xuất, giấy phép hoạt động… Tuy nhiên, khi đi kiểm tra thực tế số thành viên của Hợp tác xã chủ yếu sản xuất kinh doanh điện mặt trời nên ít có mặt tại Hợp tác xã, trong quá trình củng cố bước một và bước hai Hợp tác xã có tổ chức chăn nuôi Dê và trồng cây Đinh lăng dưới mái nhà theo Quyết định số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng, nhưng hiệu quả chưa cao, chưa gắn với chuỗi giá trị. Do đó, việc góp phần của Hợp tác xã vào phát triển kinh tế xã hội địa phương chưa được nhiều, sức lan tỏa còn hạn chế. Thời gian tới đoàn đã có Biên bản kiến nghị HĐQT Hợp tác xã tiếp tục phát huy những mặt làm được, khắc phục những hạn chế để góp phần xây dựng Hợp tác xã ngày càng phát triển, để dẫn dắt hộ kinh tế cá thể cùng phát triển.

Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Nam Đà, huyện Krông Nô giới thiệu sản phẩm dược liệu dân gian của Hợp tác xã đến người tiêu dùng

Tiếp tục chuyển làm việc đoàn đã đến Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Nam Đà, huyện Krông Nô để làm việc bước hai với Hội đồng quản trị, kiểm tra nhiều nội dung theo Luật Hợp tác xã và xem hàng hóa sản xuất của Hợp tác xã để đưa đi triển lãm nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh hợp tác xã Việt nam.

                                            Bài, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – PCT Liên minh Hợp tác xã tỉnh

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN