Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-LMHTX ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về thực hiện Quyết định số 354/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về quy định tổ chức và hoạt động của Khối thi đua của Phi Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 01 tháng 12 năm 2023, tại hội trường thôn 12, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng phối hợp với Khối Trưởng khối thi đua Phi nông nghiệp tổ chức hội nghị Tổng kết thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thi đua của Khối năm 2024. Về dự Hội nghị tổng kết có đại diện Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh và cán bộ theo dõi công tác Thi đua – Khen thưởng của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut và các Hợp tác xã Phi nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh về dự.

Ông Nguyễn Thế Dũng – CTHĐQT – Giám đốc Hợp tác xã VSMT Quyết Thắng trao quyền Khối Trưởng năm 2024 cho Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đức

Thay mặt khối thi, Khối trưởng khối thi đua Phi nông nghiệp ông Nguyễn Thế Dũng – CTHĐQT – Giám đốc Hợp tác xã Vệ sinh môi trường Quyết Thắng đã thay mặt Khối đọc báo cáo Tổng kết công tác thi đua của Khối năm 2023 những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những việc chưa làm được, các ý kiến phát biểu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét quan tâm vay vốn, hỗ trợ các chương trình muc quốc gia đến các hợp tác xã Phi nông nghiệp, cấp kinh phí để tổ chức sơ kết, tổng kết khối thi đua …

Sau khi thông qua báo cáo thảo luận Hội nghị tiến hành bầu chọn các đơn vị xuất sắc, để làm thủ tục xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền xét Tặng cờ thi đua của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bằng khen, Giấy khen của các cấp. Đồng thời Hội nghị đã tổ chức ký kết thi đua, đồng thời bầu Khối trưởng năm 2024 cho Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đức, huyện Đắk R’lấp làm Khối trưởng và Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đắk Song làm Khối phó.

                                               Tin và ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – PCT Liên minh HTX tỉnh./.

BÌNH LUẬN