Các môn khác

Các môn khác

Tập hợp những tin tức khác

Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm Ngày Hợp tác xã...

Số ký hiệu: 221/LMHTXVN-TTTT Ngày có hiệu lực: 03/4/2020 Cơ quan ban hành: Liên minh HTX Việt Nam Người ký: Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Cường Trích yếu: Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam Đính kèm: Công văn số: 221/LMHTXVN-TTTT

Báo cáo thi đua

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM CỤM THI ĐUA TÂY NGUYÊN Số:      /BC-CTĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        Đắk Nông, ngày       tháng  12  năm 2019                  Dự thảo BÁO CÁO Báo cáo Tổng kết công...

Địa điểm tổ chức Hội nghị

Địa điểm tổ chức Hội nghị Địa điểm Hội nghị: Hội trường Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông – Địa chỉ đường Nguyễn Trãi – thị xã Gia Nghĩa – tỉnh Đắk Nông – ĐT 02613. 543.953

Chương trình Hội nghị

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THI ĐUA NĂM 2020 CỦA CỤM THI ĐUA 5 TỈNH TÂY NGUYÊN TT Nội dung Người thực hiện 1 Đón tiếp đại biểu Ổn định tổ chức Điểm danh các thành viên trong   Cụm Tuyên bố...

Nhà khách Tỉnh ủy

Nhà khách Tỉnh ủy Địa chỉ: Nhà khách Tỉnh ủy – 25 dường Lê Lai – phường Nghĩa trung – thị xã – Gia Nghĩa – Điện thoại : 02613. 500.077.

Khách sạn Lode

Khách sạn Lodge Địa chỉ: tổ 3 – phường Nghĩa trung – thị xã Gia Nghĩa – Điện thoại: 02613.787.777.

Khách sạn Trường Giang

Khách sạn Trờng Giang Địa chỉ: đường Lê Thị Hồng Gấm – thị xã Gia Nghĩa – Đt:02613.549.111

Khách sạn Trường Giang

Địa điểm tổ chức Hội nghị