Các môn khác

Các môn khác

Tập hợp những tin tức khác

MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG...

Khái niệm về kiểm tra - Kiểm tra của Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm...

Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX họp đánh giá kết...

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngày 9/1/2024 Hội đồng quản lý quỹ tổ chức họp, đánh giá kết quả đạt được năm 2023 và cho ý kiến thông qua chương trình công tác năm 2024, Nghị...

Khóa tập huấn “chế biến cà phê nhân chất lượng cao” niên vụ 2023-...

Sáng ngày 17/11/2023 tại Nhà xưởng chế biến của Hợp tác xã Nông nghiệp Công Bằng, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã khai mạc Khóa tập huấn "chế biến cà phê nhân chất lượng cao"...

Một số điểm mới về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng...

Ngày 04/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Văn phòng giới thiệu một số...

Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Chương trình gặp mặt...

Chiều ngày 9/10 tại Khách sạn Robin, đường 23/3, thành phố Gia Nghĩa UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Chương trình gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp (Hợp tác xã)nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 tham dự sự...

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ NĂM 2023

Từ ngày 03-05/10/2023, tại Hội trường Nhà khách 19/8, Liên minh HTX tỉnh tổ chức lớp dưỡng kiến thức Quản trị Hợp tác xã năm 2023 cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tham dự...

Nhiều sản phẩm của các Hợp tác xã đạt tiêu chuẩn hữu cơ, OCOP...

Với chủ đề của Đại hội “Đoàn kết-dân chủ-sáng tạo-hợp tác-phát triển”, với mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng Hội Nông dân Đắk Nông vững mạnh, khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của...

HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ VÙNG BIÊN GIỚI

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại kết luận số 228/TB-VPUBND ngàya 03/3/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; trong đó ưu tiên triển khai...

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH ĐẮK NÔNG...

Thực hiện Kế hoạch số 486/KH-BCĐ ngày 31/7/2023 của Ban chỉ đạo KTTT tỉnh Đắk Nông và Tổng kết tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh năm 2023; làm việc với Ban chỉ...