BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK NÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ký hiệu văn bản 172/BC-LMHTX
Ngày ban hành 14/6/2019
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Tóm tắt BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK NÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Liên minh HTX tỉnh
Người ký Trần Văn Đức

Tải về BC 6 thang dau nam 2019

BÌNH LUẬN