Ngày 7/5/2023, Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh đến thăm mô hình sản xuất Dưa lưới và Cà chua VietGap tại Hợp tác xã sản xuất, thu mua nông sản Hoa Sen. Sau khi trao đổi với lãnh đạo Hợp tác xã về tình hình hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa về thiên tai xảy ra cuối năm 2022 gây thiệt hại về nhà lưới và hoa mùa đối với Hợp tác xã, tuy nhiên sau khi xảy ra Hợp tác xã đã báo cáo với chính quyền địa phương phường Nghĩa Đức lập biên bản và gửi kiến nghị và đi lại nhiều lần các phòng ban và Uỷ ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa nhưng chưa được giải quyết. Do đó Hợp tác xã tiếp tục kiến nghị.

Tiếp đó Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh đi thăm vườn cây, tại nhà lưới của Hợp tác xã, do mùa nắng năm nay hạn nặng, nước tưới nên Hợp tác xã trồng đợt 1 với 02 sào Cà chua, sản lượng đạt 28 tấn sào, giá bán cho các Siêu thị khoảng 28 ngàn/1 kg; Dưa lưới trồng 2 sào năng suất 10 tấn, giá bán khoảng 38-45 ngàn/kg, hai sản phẩm này đều được công nhận VietGap. Để bước vào mùa mưa Hợp tác xã đã chuẩn bị đủ vật tư, cây giống để cho vụ sản xuất chính. Qua buổi làm việc Hợp tác xã kiến nghị các phòng ban liên quan của Uỷ ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa sớm tham mưu cho Chủ tịch thành phố hỗ trợ cho kịp thời để giải quyết khó khăn cho Hợp tác xã.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN