Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu Kết luận tại Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ

Sáng 15/02/2022 Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ, ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Tham dự tại điểm cầu Chính phủ có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cùng các bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà kinh tế… tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể và cho rằng, việc tổ chức hội nghị ngay đầu năm mới cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã. Đánh giá cao những đóng góp to lớn của kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế tập thể, hợp tác xã luôn thể hiện vai trò, dấu ấn trong mỗi quá trình lịch sử của đất nước. Với tinh thần đó, tại hội nghị này, các đại biểu đã đánh giá một cách toàn diện những kết quả, hạn chế cùng với nhiều đề xuất cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ và Luật Hợp tác xã trong giai đoạn tới. Việc thực hiện Nghị quyết đã được các địa phương triển khai nghiêm túc, thể chế hóa và hiện thực hóa qua các đề án, chương trình hành động. Nhờ đó, nhận thức của người dân về xây dựng hợp tác xã kiểu mới để phù hợp với thực tiễn đã được nâng lên một bước. Đặc biệt, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về lượng và chất, khắc phục được tình trạng yếu kém trước đây; đồng thời, khẳng định được tiềm năng, triển vọng cũng như dư địa phát triển trong thời gian tới; kinh tế tập thể mà nòng cốt HTX là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích và phát triển. HTX ở nước ta đã được hình thành và phát triển qua các thời kỳ với những bước thăng trầm của lịch sử, các HTX đã vượt qua khó khăn, thử thách, có những đóng góp to lớn và quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, HTX đã phát huy vai trò quan trọng tại “hậu phương lớn” miền Bắc chi viện cho “tiền tuyến lớn” miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ… Thủ tướng nhấn mạnh thêm 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai như sau.

  1. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với diễn biến mới tình hình thực tiễn tại Việt Nam.
  2. Hoàn thiện thể chế tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách trên cơ sở tôn trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  3. Sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhất là khoa học công nghệ cao, công nghệ số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn kinh tế trí thức.
  4. Huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhất là hợp tác công, tư.
  5. Có mô hình quản trị kinh tế tập thể, kinh tế Hợp tác xã tiên tiến, kết hợp với mô hình truyền thông phù hợp với tình hình trong nước, kinh nghiệm quốc tế có kế thừa, ổn định đổi mới và phát triển.
  6. Tạo sự cạnh tranh lành mạnh gắn với mở rộng thị trường và phát triển xây dựng thương hiệu, sản phẩm.
  7. Tăng cường liên doanh, liên kết xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chuỗi, theo thế mạnh của từng vùng miền, quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý theo điều kiện từng sản phẩm, quy mô, từng thị trường.
  8. Nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ và tham gia các chủ thể tham gia kinh tế tập thể, hợp tác xã

Với những chỉ đạo quyết liệt các nhóm nhiệm vụ nêu trên cần tập trung triển khai của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong thời giai tới sự vào cuộc của các Bộ, Ngành, các địa phương kinh tế tập thể (nòng cốt là Hợp tác xã) sẽ tiếp tục được quan tâm phát triển một cách bền vững gắn với các chương trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của từng vùng miền trên cả nước./.

                                                                    Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám
PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX TỈNH
Tổng hợp tại Hội nghị tổng kết… điểm cầu tỉnh Đắk Nông

BÌNH LUẬN