Sáng nay 12/10/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến khu vực phía Nam để lấy ý kiến góp ý về dự thảo báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW, ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng” và góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 171. Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội, có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông thừa ủy quyền của Thường trực tỉnh ủy có Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đồng chủ trì. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện Phòng chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Lãnh đạo, Phòng chuyên môn Sở Nội vụ; Lãnh đạo các cơ quan hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.Qua tổng hợp Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Quy định số 171 của Ban Bí thư, các đảng ủy, chi ủy chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng quán triệt đầy đủ sự lãnh đạo của Bộ Chính bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp, nhận thức rõ và thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Qua đó, không ngừng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội; tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hội, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ quan hội ngày càng phát triển vững mạnh…

Đ/c: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kết luận Hội nghị

Cũng tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có nhiều ý kiến đóng góp về những vấn đề chung và những ý kiến góp ý cụ thể vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 171.Qua thực tiễn 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW, nhiều nội dung vẫn còn phù hợp, có tính xuyên suốt việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng. Tuy nhiên cũng có những nội dung chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, không còn phù hợp với các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 171-QĐ/TW là vấn đề cần thiết; đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng giao cho Tổ soạn thảo ban biên tập Đề án rà soát lại và tiếp thu tổng hợp nội dung ý kiến góp ý của đại diện các địa phương, đơn vị, làm cơ sở hoàn thiện báo cáo, đề xuất trình Ban Bí thư những nội dung cần bổ sung, sửa đổi đối với dự thảo Quy định số 171-QĐ/TW…

                                              Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám – Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông

BÌNH LUẬN