Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 02-06/04/2018

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2 ngày 2/4 – Họp giao ban 8h00 Phòng giao ban TT, Trưởng các phòng
– Họp cơ quan tháng 4/2018 9h00 Cơ quan
Thứ 3 ngày 3/4
Thứ 4 ngày 4/4
Thứ 5 ngày 5/4 – Hội nghị tuyên truyền Luật 2012, thành lập THT trong vùng ĐBDTTS 7

h30

Đắk Song TT+PCS Phối hợp với Tỉnh đoàn
Thứ 6 ngày 6/4 – Hội nghị tuyên truyền Luật 2012, thành lập THT trong vùng ĐBDTTS

– Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh

7h30

7h30

Đắk Song

Hội Nông dân

TT+PCS

Đ.c Bùi Hoa Thám

BÌNH LUẬN