Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể năm 2018

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 104 – KH/LMHTX, ngày 20/3/2018 của Liên minh HTX tỉnh về việc Phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và thành lập tổ hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018. Sáng ngày 30/3/2018, tại Hội trường UBND xã Đắk N’ĐRung, huyện Đắk Song diễn ra hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể năm 2018. Đến tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông, đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông, Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Song và gần 70 người là cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Đắk N’ĐRung.

Đ/c Phan Văn Bưu – Trưởng Ban Kinh tế Hội Cựu Chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã được phổ biến chuyên đề: Bản chất, nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 và chuyên đề: Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của tổ hợp tác. Qua thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã hiểu được những bất cập hiện nay của phương thức sản xuất hộ gia đình cá thể; đồng thời xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của phương thức liên kết sản xuất kinh doanh thông qua việc thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và tham gia chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần hoàn thành tiêu chí số 13 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

                                                                  Tin, ảnh: Phòng CS-TT, PTHTX

BÌNH LUẬN