Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 của tỉnh Đắk Nông

Số ký hiệu: 495/KH-UBND Ngày có hiệu lực: 20/9/2019 Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Xuân Hải Trích yếu: Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 của tỉnh Đắk Nông Đính kèm:  Kế hoạch...

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,...

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3390/UBND-NN, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng trên địa...

Thư mời tham gia viết bài cho Bản tin tuyên truyền phát triển kinh...

Thư mời tham gia viết bài cho Bản tin tuyên truyền phát triển kinh tế hợp tác.   Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh...

Đăng ký tham gia đào tạo, tập huấn cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã

Đăng ký tham gia đào tạo, tập huấn cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã Nội dung: Thông báo Đăng ký đào tạo tập, huấn cho Doanh Nghiệp, HTX Bản đăng ký tham gia Đào tạo, tập huấn: Tải nội dung

Công văn về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp...

Số ký hiệu: 3378/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 07/7/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân Bạch hầu Đính kèm: Công văn số:...

Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ triển khai hội thảo: “Xây dựng mô hình...

Trung tâm Phát Triển và Hội Nhập (CDI) là một tổ chức Phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam. CDI được thành lập vào tháng 8 năm 2005, theo quyết định thành lập số A – 399...

Công văn 3763/BKHĐT- HTX về việc hướng dẫn Chuyển đổi Hợp tác xã sang...

Số/ký hiệu 3763/BKHĐT- HTX Ngày ban hành 05/06/2019 Người ký Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu Trích yếu Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô hình khác Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch - Đầu tư Phân loại Hướng dẫn Tệp đính kèm Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô...

Nghị quyết 291/ NQ- LMHTXVN về đổi mới và nâng cao năng lực hoạt...

Số/ký hiệu 291/NQ-LMHTXVN Ngày ban hành 19/07/2019 Người ký Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Nghị quyết về đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam Phân loại Nghị quyết Tệp đính kèm Nghị quyết về...

Kế hoạch Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải...

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HTX TỈNH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ Số: 191 /KH-LMHTX                                      ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK NÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 Ký hiệu văn bản 172/BC-LMHTX Ngày ban hành 14/6/2019 Ngày có hiệu...