Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Khuyến công đồng hành cùng doanh nghiệp

Khuyến công đồng hành cùng doanh nghiệpThực hiện phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển”, năm 2017, các đề án khuyến công đã và đang tập trung đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các cơ...

Công văn về việc thực hiện chương trình công tác năm và củng cố...

Thực hiện Văn bản số 84/LMHTXVN - VP ngày 12/02/2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợp 2019; Văn bản số: 63/LMHTXVN-CSPT ngày 25/01/2019...

Cho ý kiến dự thảo quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập...

Cho ý kiến dự thảo quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số...

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập...

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 56/KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả...

Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012...

Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và thành lập Tổ hợp tác trong vùng đồng bào DTTS năm 2019 Thực hiện các Chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với...

Đắk Mil có 25 THT sản xuất cà phê tiêu chuẩn 4C

Huyện Đắk Mil có 25 THT với 522 hộ gia đình đang thực hiện chương trình phát triển cà phê bền vững theo chứng nhận 4C (Chứng nhận Tổ chức thực hiện Bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng...

công văn về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

Số ký hiệu: 2029/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 25/04/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Đính kèm: Công văn số: 2029/UBND-KGVX

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời...

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) Thực hiện Hướng dẫn số 61- HD/BTGTW ngày 13/4/2018 về hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày...

công văn về việc Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại...

Số ký hiệu: 5554/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 28/10/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay...

Họp Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã lần...

Vào lúc 8h ngày 20 tháng 3 năm 2019, tại Phòng họp số 03 - Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh họp Hội đồng quản lý Quỹ lần thứ 7....