Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Cho ý kiến dự thảo quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập...

Cho ý kiến dự thảo quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số...

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam -11/4

Số/ký hiệu 138/LMHTXVN-TTTT Ngày ban hành 19/03/2021 Người ký Nguyễn Mạnh Cường Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam -11/4 Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam Phân loại Công văn Tệp đính kèm Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác...

Chương trình Kết nối cung – cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác...

Số/ký hiệu Số 503/CTr-LMHTXVN Ngày ban hành 04/08/2021 Người ký Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Chương trình Kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực,...

Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012...

Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và thành lập Tổ hợp tác trong vùng đồng bào DTTS năm 2019 Thực hiện các Chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với...

ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG VIETFARM 2019

GIẢI THƯỞNG VIETFARM 2019           Giải thưởng VietFarm – Tự hào nông sản Việt nhằm giúp các đơn vị tham gia có khả năng tự cải thiện, nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh;...

Kế hoạch Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải...

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HTX TỈNH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ Số: 191 /KH-LMHTX                                      ...

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập...

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 56/KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả...

Công điện về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống...

Số ký hiệu: 03/CĐ-UBND Ngày có hiệu lực: 02/8/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Đính kèm: Công điện 03/CĐ-UBND

Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 12, khóa...

Số/ký hiệu 281 NQ- LMHTXVN Ngày ban hành 05/07/2019 Người ký Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 12, khóa V Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam Phân loại Nghị quyết Tệp đính kèm Nghị quyết Ban Thường vụ...