Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung...

Số/ký hiệu 70-KL/TW Ngày ban hành 09/3/2020 Người ký Trần Quốc Vượng Trích yếu Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể Cơ quan ban hành Bộ Chính...

Công văn về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp...

Số ký hiệu: 3378/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 07/7/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân Bạch hầu Đính kèm: Công văn số:...

Chủ động phòng, chống dịch hại trên cây trồng trong điều kiện biến đổi...

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là một thách thức lớn đã và sẽ tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, vùng, quốc gia… Do đó, vấn đề BĐKH ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây bùng phát...

Thư mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam – Campuchia...

Thư mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam – Campuchia năm 2018 chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông - Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới...

Kế hoạch Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Liên minh HTX tỉnh kết...

Số/ký hiệu 226/KH-LMHTX Ngày ban hành 7/08/2019 Người ký Chủ tịch - Trần Văn Đức Trích yếu Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Liên minh HTX tỉnh kết hợp Hội thảo mô hình tiêu biểu Hợp tác xã sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị Cơ...

Nghị quyết 290 NQ- LMHTXVN về công tác thi đua khen thưởng

Số/ký hiệu 290/NQ- LMHTXVN Ngày ban hành 19/07/2019 Người ký Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Nghị quyết về công tác thi đua khen thưởng Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam Phân loại Nghị quyết Tệp đính kèm Nghị quyết về công tác thi đua khen thưởng  

Kế hoạch Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải...

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HTX TỈNH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ Số: 191 /KH-LMHTX                                      ...

công văn về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

Số ký hiệu: 2029/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 25/04/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Đính kèm: Công văn số: 2029/UBND-KGVX

Kế hoạch Hội Xuân Mậu Tuất 2018

Kế hoạch Hội Xuân Mậu Tuất 2018 Sơ đồ khu vực Tổ chức Hội Xuân Mậu Tuất Kế hoạch tổ chức Hội Xuân Mậu Tuất 2018