Đắk Mil có 25 THT sản xuất cà phê tiêu chuẩn 4C

0
939

Huyện Đắk Mil có 25 THT với 522 hộ gia đình đang thực hiện chương trình phát triển cà phê bền vững theo chứng nhận 4C (Chứng nhận Tổ chức thực hiện Bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê) trên diện tích 1.210 ha.

Trong đó, xã Đức Mạnh có 15 THT với 272 hộ tham gia với diện tích 710 ha; xã Đắk Lao có 10 THT với 250 hộ tham gia, tổng diện tích là 500 ha. Tất cả các THT đều liên kết với Công ty cà phê Đắk Man và Công ty cà phê 2/9 trong việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc cây trồng và bao tiêu sản phẩm.

Các hộ dân tham gia THT được cung cấp giống để thực hiện tái canh cà phê nhằm đáp ứng yêu cầu về đồng nhất giống, sản xuất cùng quy trình, tạo ra sản phẩm cùng chất lượng, đáp ứng đòi hỏi của đơn vị bao tiêu sản phẩm.

Đức Hùng

Báo Đắk Nông

BÌNH LUẬN