Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ,...

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; kết quả xây dựng và thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm 2023; Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

0
152

Chiều ngày 17/7/2023, tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã đã diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; kết quả xây dựng và thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm 2023; Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chủ trì Hội nghị có Đ/c Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Bí thư chi bộ và đ/c Vũ Anh Liệu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các đồng chí Thường trực, cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã.

Sau khi nghe các đồng chí Lãnh đạo, phụ trách kế toán cơ quan thông qua các báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ, kết quả xây dựng thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm và công khai tài chính cơ quan, tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm. Hội nghị đã tập trung thảo luận sâu các nội dung, cách thức triển khai việc thực hiện tốt nhiệm vụ chung của cơ quan, thực hiện Nội quy, Quy chế cơ quan, Quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ; Hội nghị cũng đã thảo luận sôi nổi các vấn đề về vay vốn nhằm thực hiện tốt hơn, quản lý chặt chẽ Quỹ tương trợ công đoàn của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Bí thư chi bộ đã đáp từ các ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhấn mạnh tinh thần đoàn kết nội bộ là sức mạnh đưa Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn hàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao và đưa nền kinh tế tập thể tỉnh phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Phòng Chính sách TT-PTHTX.

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN