Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức...

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

0
124

Ngày 26/9/2023 tại Hội trường Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tập huấn một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện pháp chế các Sở, ngành; trưởng và phó phòng Tư pháp cấp huyện.

Đ/c Trần Thanh Tài – Phó GĐ Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp Đ/c Dương Tín Hòa -Trưởng phòng VB&PBGDPL truyền đạt những nội dung về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Tập huấn một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng); Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trên các loại hình báo chí; Kỹ năng biên soạn, phát hành  tài liệu phổ biến pháp luật; Kỹ năng phổ biến, giáo dục thôngqua hoạt động tư vấn pháp luật; Kỹ năng tổ chức các Hội thi, Cuộc thi tìm hiểu pháp luật; Trao đổi một số nội dung, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật; Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp đồng chí Võ Thị Thảo – Phó Trưởng phòng VB&PBGDPL truyền đạt nội dung kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Một số kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách.

Thông qua Hội nghị tập huấn các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện pháp chế các Sở, ngành; trưởng và phó phòng Tư pháp cấp huyệnđược nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở tỉnh nhà hiện nay và trong quá trình tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương ngày càng tốt hơn./.

                                                             Tin ảnh: Văn phòng Liên minh Hợp tác xã

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN