Ngày 13/7, tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Hội đồng quản trị Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Ngô Xuân tổ chức Lễ ra mắt.  

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Ngô Xuân có 31 thành viên, trụ sở chính tại Thôn Thọ Hoàng, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil với số vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng. Các ngành nghề kinh doanh chính gồm: Canh tác cà phê theo tiêu chuẩn Việt Gap; Canh tác Hồ tiêu theo tiêu chuẩn hữu cơ; Liên kết hợp đồng sản xuất cung ứng hàng hóa (phân bón); Phát triển dịch vụ. Với tổng diện tích 64 ha cà phê kinh doanh, 10 ha tiêu. Tại lễ ra mắt, Hợp tác xã đã thông qua nội quy, quy chế, nội dung hoạt động và phương án sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Trong đó, Hợp tác xã sẽ tập trung vào sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn, theo chuỗi liên kết chất lượng; thực hiện trao đổi mua bán, tiêu thụ sản phẩm, kết nối thị trường với một số cơ sở sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hướng tới xuất khẩu Cà phê, Hồ tiêu cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ban Giám đốc Hợp tác xã ra mắt tại Hội nghị.

Việc thành lập và ra mắt Hợp tác xã sẽ góp phần giúp các thành viên tiết kiệm chi phí sản xuất, hạn chế rủi ro, nâng cao năng suất, giá trị, tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp làm ăn hiệu quả gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Tin, ảnh: Phòng KH&HT

BÌNH LUẬN