Hội nghị tư vấn thành lập HTX tại xã Thuận Hà, huyện Đăk Song

Ngày 17 tháng 4 năm 2018 tại thôn 8, xã Thuận Hà, huyện Đăk Song. Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn cho nhóm sáng lập viên để tiến hành thành lập HTX. Tham gia Hội nghị có 60 người hai xã Thuận Hà, Thuận Hạnh. Thay mặt Liên minh HTX tỉnh đồng chí Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch LMHTX đã trình bày nội dung Luật HTX 2012 và các chính sách có liên quan và quy trình, hoạt động của HTX sau khi thành lập.

Phạm Văn Sắc – Phòng KH -HT

BÌNH LUẬN