Nhà khách Tỉnh ủy

Địa chỉ: Nhà khách Tỉnh ủy – 25 dường Lê Lai – phường Nghĩa trung – thị xã – Gia Nghĩa – Điện thoại : 02613. 500.077.


BÌNH LUẬN