Ngày 08 tháng 12 năm 2023, tại hội trường T79,  thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Liên hiệp các hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh, chủ trì phối và hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức Hội thảo khoa học “Du lịch Đắk Nông hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm nghỉ dưỡng và du lịch quốc gia thực trạng và giải pháp”.

Quang cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban Văn hóa Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Khoa học, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Khoa học – Công Nghệ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân tỉnh, Trường Cao đẳng cộng đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; một số chuyên gia của các sở, ngành thuộc tỉnh Đắk Nông được mời tham gia.

Tại Hội thảo đã có 08 bài tham luận và 13 báo cáo của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện phát biểu đóng góp đã nêu lên hiện rõ, hiện nay trên địa bàn tỉnh tiềm năng Du lịch rất lớn về danh lam, thắng cảnh; các di tích lịch sử, các Lễ hội của các đồng bào dân tộc thiểu số những chưa tận dụng hết tiềm năng sẵn có. Do đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội tỉnh dựa trên ba trụ cột chính, trong đó có phát triển ngành Du lịch của tỉnh với tiềm năng hiện có, nhưng chưa phát huy hết lợi thế, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vúng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời hội thảo đã trao đổi đánh giá tiềm năng du lịch tỉnh như vườn Quốc gia Tà Đùng, Công viên địa chất toàn cầu UNESSCO Đắk Nông, các khu di tích lịch sử và khu danh lam thắng cảnh … Tại Hội thảo các chuyên gia phân tích đánh giá và cùng nêu lên những thuận lợi, khó khăn mà ngành Du lịch Đắk Nông gặp phải về vốn, hạ tầng, khu lưu trú và kết nối tua…

Qua các ý kiến phát biểu ban soạn thảo tiếp thu, chính sữa để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

                                            Bài, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng- PCT Liên minh hợp tác xã tỉnh

BÌNH LUẬN