Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 02-06/7/2018

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2 ngày 02/7 – Họp Giao ban. 09h00 Phòng họp Giao ban TT + Trưởng các phòng  
Thứ 3 ngày 03/7 Họp HĐND tỉnh HĐND tỉnh Đ/c Trần Văn Đức + CVP
Thứ 4 ngày 04/7 Dự Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 8h VP UBND tỉnh  Đ/c Bùi Hoa Thám
Thứ 5 ngày 05/7 Hội nghị Giao ban Báo chí  Đ/c Đặng Quốc Dưỡng
Thứ 6 ngày 06/7 Họp BTV 08h30 Cửa hàng Các đ/c BTV
Họp sơ kết Ctác Công đoàn 6 tháng đầu năm 7h’30 CĐVC Đ/c Thám

BÌNH LUẬN