Nhằm phát triển phong trào thi đua trong khu vực kinh tế tập thể tập thể tỉnh Đăk Nông. Ngoài phong trào thi đua Hợp tác xã làm kinh tế giỏi, các phong trào văn hóa, văn nghệ được phát động để khích lệ các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã ngày càng gắn bó với kinh tế tập thể của tỉnh.

Đi đầu trong phong trào văn nghệ khu vực kinh tế tập thể là Đồng chí Phạm Thị Dung – Giám đốc HTX Môi trường xanh Đăk Nông đã thu âm 05 ca khúc.

01. Ca khúc Phố thị hoa vàng

02. Ca khúc Điệu ví dặm là e

03. Ca khúc Gần lắm trường sa

04. Ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn

05. Ca khúc Nhớ đêm giã bạn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN