Hội nghị thẩm định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đăk Nông

Sáng ngày 03 tháng 7 năm 2018, Ban Kinh tế ngân sách tổ chức thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định: các HTX được hỗ trợ mua sắm máy móc,  thiết bị chế biến nông sản, thiết bị đóng gói sản phẩm, hỗ trợ thiết lập trang thông tin điện tử để truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã phát biểu ý kiến và được cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết tiếp thu, đó là: Các hợp tác xã được hưởng các chính sách xúc tiến thương mại như các doanh nghiệp. Dự kiến chính sách sẽ được HĐND tỉnh thông qua trong tháng 7 năm 2018.

Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN