Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 19-23/03/2018

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2 ngày 19/3 – Họp giao ban 9h00 Phòng giao ban TT, Trưởng các phòng
– Họp Thường trực 14h00 Phòng giao ban TT
Thứ 3 ngày 20/3 Dự Đại hội thường niên Quỹ Tín dụng nhân dân Cao su Đắk Nông 8h00 Liên đoàn Lao động tỉnh Đ/c Lê Đình Toàn – PCT
Tư vấn thành lập HTX tại K’rông Nô 7h00 Huyện K’rông Nô Đ/c Đặng Quốc Dưỡng – PCT
Thứ 4 ngày 21/3 Tư vấn thành lập HTX tại K’rông Nô 7h00 Huyện K’rông Nô Đ/c Đặng Quốc Dưỡng – PCT
Thứ 5 ngày 22/3 – Tham dự Đại hội Quỹ Tín dụng nhân dân Thành Đức 8h00 Xã Đắk Sil, huyện Đắk R’Lấp Đ/c Bùi Hoa Thám – PCT
Thứ 6 ngày 23/3

BÌNH LUẬN