Đại hội thường niên Quỹ tín dụng nhân dân cao su Đăk Nông năm 2017

Thực hiện quy chế và Điều lệ hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cao su Đăk Nông. Sáng ngày 20/3/2018, tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh, Quỹ tín dụng nhân dân cao su Đăk Nông tổ chức Đại hội thường niên năm 2017. Tới dự có đồng chí Chu Văn Tuấn – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Duyên – TUV, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lê Đình Toàn Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân cao su Đăk Nông năm 2017 có 906 thành viên, tổng nguồn vốn có 103.416 triệu, vốn điều lệ 3.606 triệu, vốn huy động 65.702 triệu, dư nợ cho vay 94.786 triệu. Trong năm phát triển được 143 thành viên. Kế hoạch năm 2018 tổng nguồn vốn 125 tỷ đồng, huy động 90 tỷ, dư nợ cho vay 115 tỷ, phấn đấu tỷ lệ nợ xấu dưới 1% tổng dư nợ.

Lê Đình Toàn – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN