Dư nợ tại Quỹ tín dụng Cao su Đắk Nông đạt hơn 78,6 tỷ đồng

Ngày 27/3, Quỹ tín dụng Cao su Đắk Nông tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2018.

Đông đảo thành viên Quỹ tín dụng Cao su Đắk Nông tham dự đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2018

Trong năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Quỹ tín dụng Cao su Đắk Nông luôn đảm bảo được nguồn vốn để phục vụ kịp thời nhu cầu vay vốn của các thành viên và chi trả về các khoản tiền gửi. Đến 31/12/2018, tổng dư nợ tại Quỹ tín dụng Cao su Đắk Nông hơn 78,6 tỷ đồng, với 638 hợp đồng tín dụng. Trong đó, dư nợ cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn hơn 67,5 tỷ đồng; dư nợ cho vay phục vụ đời sống  hơn 11 tỷ đồng.

Công tác huy động vốn cũng được đơn vị chú trọng. Đến cuối năm 2018, huy động vốn tại đơn vị hơn 47,4 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu thời điểm 31/12/2018 là 268 triệu đồng, chiếm 0,34% tổng dư nợ. Tuy nhiên, trong năm 2018, vốn huy động tiền gửi tiết kiệm từ các cá nhân có tăng nhưng còn thiếu tính đa dạng về các sản phẩm. Việc gắn kết với các tổ chức hội, đoàn thể với Quỹ tín dụng để mở rộng vay tín chấp chưa thực sự chặt chẽ và hiệu quả.

Trong năm 2019, Quỹ tín dụng Cao su Đắk Nông phấn đấu nâng chỉ tiêu huy động vốn lên 70 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2018; dư nợ cho vay hơn 90 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2018; tỷ lệ nợ xấu dưới 0,1% tổng dư nợ; tổng số thành viên tham gia tại đơn vị là hơn 1.000 thành viên, tăng 10,25% so với năm 2018.

Tin, ảnh: Báo Đăk Nông

BÌNH LUẬN