HỘI NGHỊ TƯ VẤN THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ

Từ đầu năm 2018 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức được 03 hội nghị tư vấn cho các sáng lập viên thành lập hợp tác xã tại: xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp; xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil; TT Đắk Mâm, huyện Krông Nô cho khoảng hơn 150 người tham gia.

Hội nghị tư vấn thành lập HTX tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil

Tại hội nghị các sáng lập viên đã được ông Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phổ biến các chuyên đề: Vai trò của hợp tác xã kiểu mới trong thời kỳ hội nhập, sự cần thiết phải thành lập hợp tác xã và nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã. Từ đó các sáng lập viên nắm bắt được và chuẩn bị các thủ tục cần thiết đi đến thành lập hợp tác xã theo đúng quy định pháp luật để tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm có sức lan tỏa, kết nối cung cầu, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm./.

Ngô Văn Tuấn – Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN