Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 01-05/01/2018.

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2

01/01

– Nghỉ tết dương lịch
Thứ 3

02/01

– Họp giao ban 9h PGB  

 

TT, Trưởng, phó các phòng

 

Thứ 4

03/01

– Hội nghị Tổng kết năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Nông nghiệp 08h Hội trường Sở Nông nghiệp & PTNT Đ/c Chủ tịch và Phòng KHHT
Thứ 5

04/01

Thứ 6

05/01

– Thường trực họp với Cửa hàng DCA 08h PGB tầng 3 TT + CVP + Cửa hàng

BÌNH LUẬN