Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng hai Khối thi đua Hợp tác xã năm 2018

Chiều ngày 01/11, tại Hội trường Khách sạn Hoàng Điệp, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng hai Khối thi đua Hợp tác xã (Khối Nông nghiệp & Khối Phi Nông nghiệp) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết hai Khối thi đua có: Đ/c: Nguyễn Đình Đính, Trưởng Ban thi đua Khen thưởng tỉnh, Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, các hợp tác xã thành viên, Báo Đắk Nông đến dự và đưa tin. Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị tổng kết, Khu vực kinh tế tập thể năm 2018 có sự chuyển biến tích cực, số HTX thành lập mới ngày càng nhiều, hình thành một số mô hình HTX nông nghiệp hữu cơ gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và HTX phi nông nghiệp về lĩnh vực dịch vụ, tín dụng đã góp phần vào việc thực hiện tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Đ/c: Nguyễn Đình Đính, Trưởng Ban thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo

Cụ thể hoạt động, năm 2018, kinh tế tập thể Khối phi nông nghiệp có 40 HTX, với 515 thành viên, vốn điều lệ hơn 50 tỷ đồng. Lương, thu nhập bình quân hơn 4,5 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng, giao thông vận tải, nước sạch, điện, vệ sinh môi trường, dệt, đan, thêu. Các HTX trong Khối đã đáp ứng cho hàng nghìn thành viên và hộ nông dân vay vốn, làm giảm đáng kể tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn, góp phần đáng kể trong xây dựng NTM. Kết quả phân loại HTX có 21 HTX khá, giỏi, chiếm 19,3%, 15 HTX trung bình, chiếm 13,8%, có 4 HTX yếu, kém chiếm 3,6%.

Khối Nông nghiệp có 69 HTX, vốn điều lệ 72,8 tỷ đồng, thu hút 1.356 lao động. Các HTX nông nghiệp chủ yếu tham gia trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp, trồng rừng, thu mua nông sản, cung ứng thức ăn gia súc, gia cầm, vật tư nông nghiệp cho các thành viên và người dân trong vùng. Nhìn chung các HTX nông nghiệp đang thích nghi với kinh tế thị trường, góp phần thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Có 15 HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm đặc trưng như: Ca cao, cà phê, hồ tiêu, chanh dây, rau sạch…  một số HTX có doanh thu, lợi nhuận cao, chất lượng hàng hóa đảm bảo, mẫu mã hàng hóa phong phú, được thị trường trong nước và nước ngoài đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các HTX trong 2 Khối vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, số HTX sản xuất có hiệu quả chưa nhiều, chưa liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, quy mô sản xuất còn nhỏ, ngành nghề kinh doanh chưa phong phú, công nghệ kỹ thuật lạc hậu, sản phẩm, hàng hóa làm ra chưa đảm bảo chất lượng, mẫu mã nên chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường….

Kết quả bình xét phong trào thi đua năm 2018, Khối nông nghiệp đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho  HTX Nông lâm nghiệp Nam Hà, huyện Cư Jut, đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho HTX Nông nghiệp Đắk Mil, huyện Đắk Mil và HTX Nông nghiệp Bình Tiến, huyện Đắk Song.

Khối phi Nông nghiệp, đề nghị tặng cờ thi đua cho HTX Nông nghiệp, dịch vụ Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp. Đề nghị tặng Bằng khen cho Quỹ Tín dụng nhân dân Đắk Mil, huyện Đắk Mil và HTX môi trường xanh, thị xã Gia Nghĩa.

Xây dựng, triển khai phương hướng hoạt động  năm 2019, các Khối đã xây dựng kế hoạch phương hướng, dựa vào tiêu chí thi đua, quy chế hoạt động, đặc điểm tình hình hoạt động của khối  nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, gắn với phong trào thi đua năm 2019. Hội nghị cũng đã lắng nghe, trao đổi nhiều ý kiến về công tác hoạt động, các tiêu chí và mục tiêu công tác thi đua năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Hội nghị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2019 và bầu HTX Nông nghiệp Đắk Nông Farm, thị xã Gia Nghĩa làm Khối trưởng Khối Nông nghiệp. Quỹ Tín dụng Đắk Mil, huyện Đắk Mil làm Khối trưởng Khối phi Nông nghiệp năm 2019.

                                                              Tin, bài: Bùi Thám

BÌNH LUẬN