Ngày 26/12/2017 Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017.  Ông Trần Văn Đức – Thủ trưởng đơn vị, ông Bùi Hoa Thám – Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ông Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh báo cáo tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Liên minh HTX tỉnh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Ông Bùi Hoa Thám – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; bà Bùi Thị Bích Trinh – kế toán cơ quan báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, thu, chi các nguồn kinh phí, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018; ông Vũ Anh Liệu – Chánh văn phòng thông qua dự thảo quy chế hoạt động cơ quan Liên minh HTX tỉnh; Ông Hà Công Xã – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tập thể CBCC và người lao động trong cơ quan đã tham gia góp ý về các dự thảo báo cáo; đề xuất các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Đ/c Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao giấy khen cho các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Hội nghị cũng đã kiện toàn Ban thanh tra nhân dân do có 01 đồng chí thôi công tác. Đồng thời hội nghị cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và công tác Công đoàn năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Đức – Chủ trì Hội nghị đã biểu dương tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức và người lao động trong thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017. Tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất của tập thể và mỗi cá nhân các phòng thuộc Liên minh HTX tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2018.

Trần Xuân Bắc – Phó phòng CSTTPTHTX

BÌNH LUẬN